Vítejte!   Dnes je Čtvrtek 25. července 2024
Svátek má Jakub, zítra Anna

Daňový kalendář pro rok 2016


LEDEN

11. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2054 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2015
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

ÚNOR

1. února
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2015 (formulář k přiznání k dani silniční)
9. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
22. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2016
výpis z evidence za leden 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016
29. února
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
odvody z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2015
11. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání oznámení platebního zprostředkovatele
21. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
25. března, středa
spotřební daň daňové přiznání za únor 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2016
výpis z evidence za únor 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
29. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

DUBEN

1. dubna
daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
podání přiznání k dani (formulář k přiznání k dani z příjmů) a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015
11. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
20. dubna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016
25. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za březen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

KVĚTEN

2. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
10. května, pondělí
spotřební daň splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2016
výpis z evidence za duben 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně); splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27. června
spotřební daň daňové přiznání za květen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2016
výpis z evidence za květen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů podání přiznání k dani
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
11. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července, středa
daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
25. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

SRPEN

1. srpen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
22. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červenec 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2016
výpis z evidence za červenec 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
31. srpna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
pojistné konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
26. září
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2016
výpis z evidence za srpen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
30. září
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu podle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

ŘÍJEN

10. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
17. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
20. října
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016
25. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

LISTOPAD

9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
21. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. listopadu
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2016
výpis z evidence za říjen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

12. prosince, čtvrtek
spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
20. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2016
výpis z evidence za listopad 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
31. prosince, čtvrtek
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

www.penize.cz